FXニュース

fx

26日の米国市場ダイジェスト:NYダウは354ドル高、年末商戦が順調な出だし[FISCO]
Klug クルーク
□NY株式:NYダウは354ドル高、年末商戦が順調な出だし米国株式相場は上昇。ダウ平
均は354.29ドル高の24640.24、ナスダックは142.87
ポイント高 …
<http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php%3Fid%3D462223&ct=ga&cd=CAEYACoTMjU3MTcyODY3NjQ2MjUzOTAzMzIaNmNhZjk4NjY0NDYzMjQyOTpjb206amE6VVM&usg=AFQjCNGWqfmWgYChGOu1edZSqssj…>

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SBIネオモバイル証券